Pleegzorgondersteuning

Pleegouder zijn is vaak een grote uitdaging. Vrijwel elk pleegkind brengt zijn eigen rugzakje mee vol verdriet, boosheid en vaak ook trauma.
Pleegzorgbegeleiders doen hun best om pleegouders zo goed mogelijk te ondersteunen, maar soms is alle extra hulp welkom.

Vanuit mijn eigen ervaring als pleegouder en met een grondige kennis van hechtingsproblematiek, trauma en pedagogie, probeer ik samen met jou kleine of grote probleemsituaties te verlichten voor jezelf en je pleegkind.

Op welke manier kan ik jou ondersteunen?
- Uitleg geven over hechting/trauma en dit specifiek en praktisch kaderen naar jouw pleegkind
- Werken rond jouw draagkracht als pleegouder
- Informeren/educeren van jouw netwerk (pleeggrootouders, familie, vrienden,...) over de specifieke uitdagingen bij pleegzorg en de noden van je pleegkind
- Ondersteuning bieden aan jouw pleegkind voor de moeilijkheden waarmee hij of zij worstelt
- Gezinsondersteuning bieden aan jouw gezin opdat iedereen zijn plekje vindt
- Gezinsopstellingen om complexe samenstellingen van de biologische familie en pleegfamilie te kaderen voor je pleegkind en je gezin
- Andere problemen of vragen waar je ondersteuning voor zoekt

Belangrijk!
Therapie en ondersteuning voor pleegouders is de eigen keuze van de pleegouders. Je pleegkind aanmelden voor therapie of ondersteuning ligt iets complexer.
Wanneer pleegkinderen mee aanwezig zijn tijdens de sessies, is er mogelijk ook extra toestemming nodig van pleegzorg, bio-ouders of jeugdrechter.
Bespreek altijd eerst met je pleegzorgbegeleider hoe jouw pleegzorgteam staat tegenover externe ondersteuning.
Vaak worden de sessies terugbetaald door pleegzorg via bijzondere kosten.
In bepaalde gevallen biedt pleegzorg vanuit hun eigen werking ook een gelijkaardige ondersteuning aan (behandelpleegzorg).
Vragen hierover? Contacteer je pleegzorgbegeleider of mijzelf via Tom@terrapathos.be

Interesse?

Een ondersteuningstraject begint altijd met een intakegesprek, waarin ik samen met jou een traject op maat kan uitwerken, gebaseerd op jouw specifieke vragen en noden.
Wil je eerst nog meer weten, dan kan je me altijd vrijblijvend vragen mailen via Tom@terrapathos.be

Een intakegesprek aanvragen kan via mail, of via dit formulier.